Не е важно колко години си живял, а как си живял през тези години
Не е важно колко години си живял, а как си живял през тези години.
Споделям във Фейсбук