Maya Angelou

Narodený:

1928

Zomrel:

2014
Americký básnik,spevák
Láska je ako vírus. Môže ju dostať ktokoľvek a kedykoľvek
Láska je ako vírus. Môže ju dostať ktokoľvek a kedykoľvek.